Du Hoc My không cần TOEFL

Cao đẳng cộng đồng Shoreline không yêu cầu TOEFL hoặc IELTS đối với sinh viên đăng ký nhập học. Sinh viên sẽ được làm bài kiểm tra để xác định trình độ Anh ngữ và được xếp vào lớp đúng khả năng.

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Shoreline nằm ở phía Tây Bắc thành phố Seattle. Bang Seattle nằm ở phía Bắc nước Mỹ nên thời tiết rất lạnh. Chi phí 1 năm học ở trường Shoreline khoảng $17.000, đã bao gồm chi phí ăn ở.

Trong trường hợp này, khi du hoc My sinh viên sau khi qua Mỹ phải học lớp Anh Văn bổ trợ, sau khi học xong lợp Anh Văn này, sinh viên sẽ được học chính thức. Trường Shoreline đào tạo các phần sau

  • Chương trình cấp bằng phổ thông
  • Cao đẳng đồng thời trong 2 năm
  • Chương trình đào tạo nghề.
  • Anh ngữ bổ trợ.

Website: http://www.shorelineschools.org/